Het gebied en bezienswaardigheden

Vesting Oudeschans

Oudeschans is ontstaan rond de Bellingwolderzijl (zijl = in zee uitvarende sluis), die in het midden van de 16e eeuw is aangelegd in de Westerwoldsche Aa. Bellingwolderzijl lag aan het open water van de Dollard!
Tijdens de 80-jarige oorlog werd in 1593 door graaf Willem Lodewijk van Nassau bij Bellingwolderzijl een vesting aangelegd; hij kwam hier toen aan met 150 schepen en 2.200 man krijgsvolk. De vesting speelde in 1593 en 1594 een belangrijke rol in de strijd van de Staatse troepen (de Hollanders) tegen de Spaanse macht.
De vesting (toen Bellingwolderschans genoemd) kreeg de vorm van een onregelmatige vierhoek. De zijl bleef binnen de vesting, zodat ook de Westerwoldsche Aa door de vesting bleef stromen. De schans lag op een zeer strategisch punt, want door de sluis te openen kon men zeewater naar binnen laten of, door de sluis gesloten te houden, het water van de Westerwoldsche Aa tegenhouden. Zo kon een groot gebied onder water gezet worden.
In de loop van de tijd werd de Bellingwolderschans versterkt en kreeg steeds meer vaste bebouwing.

Meer info op http://www.vesting-oudeschans.nl/

Kom in contact met Sprong over het Veen